Sunnier South End Site Header with text Facebook circle white large Twitter square white large

Whether you have an interest in nature or just want to get away from it all, a stay on Bardsey Island is hard to beat.

 

The comfortable hostel-style accommodation run by Bardsey Bird and Field Observatory makes an ideal base for a visit to the island.

 

Not interested in birds? No problem, anyone is welcome to stay.

 

You will find everything  you need to know to plan your visit here.

Welcome

P'un ai oes gennych ddiddordeb mewn natur neu beidio, os ydych chi eisiau dianc rhag y byd mae aros ar Ynys Enlli yn berffaith.

 

Mae'r adeiladau a'r ystafelloedd arddull hostel cyfforddus, sydd dan reolaeth Arsyllfa Adar a Maes Ynys Enlli, yn ganolfan ddelfrydol ar gyfer ymweld â'r ynys.

 

Dim diddordeb mewn adar? Dim problem - mae croeso i bawb.

 

Gallwch ddod o hyd i'r holl wybodaeth sydd angen arnoch i drefnu'ch ymweliad ar y wefan hon.

Croeso

Llety ac Arsyllfa Adar Enlli

The view of Mynydd Enlli from Solfach with Cristin just left of centre

PH MynyddEnlli 02 Cristin about drop Cristin stay drop